Arkiv for verneverdig informasjon

Vi blåser liv i hjemmesidene igjen, for å ha et sted å ha en oversiktlig kalender og et arkiv der det er lett å finne igjen informasjon. Alt blir som før lagt ut på Facebook-gruppa, men i tillegg ligger alle datoer og alle informasjonsskriv her på hjemmesiden.

Lagt til av

Lag en kommentar

©2024 Sverresborg Idrettsforening. Laga av Oss.