Foreldremøte 19. mars

Vi minner om foreldremøtet 19. mars.
Oppmøte i Åsveihallen 20:30, hvor vi vil få en innføring i hvordan tilsysnvaktordningen fungerer, og hva vi skal passe på.
Gjennomgangen tar ca en time, og alle må møte på dette da vi har vakt i uke 16.

Dette vil bli kveldens eneste punkt, vi kommer til å kalle inn til et nytt foreldremøte i løpet av april hvor det
sportslige blir fokus.

Lagt til av

Lag en kommentar

©2024 Sverresborg Idrettsforening. Laga av Oss.