Sekreteriatoppgaver og kampvert

Følgende oppgaver har du som sitter i sekreteriatet:

  • Fylle inn mål og evt utvisninger på kampkortet. Det er treneren som tar med kampkortet til kampen. Begge lag skal fylle ut spilleroversikten med både navn, nummer og fødsesdato.
  • Betjene panelet som holder styr på tidtaking og antall mål. Be gjerne de som satt i sekreteriatet før dere om hjelp til å betjene panelet hvis dere er usikker
  • Kamprapport skal fortrinnsvis scannes (evt tas bilde av med telefonen) og sendes pr e-post til nhf.rmn@handball.no når kampen er ferdig
  • Betaling av dommerne til kontonummer som dommerne har skrevet på kvitteringen dere får av dem (mellom kr 150,- og 200,- pr dommer.) innen 5 dager. Beløpet dere har lagt ut for får dere refundert fra økonomiansvarlig i SIF Håndball. Fyll da ut refusjonsskjema (last ned skjema her) og send skjema (sammen med kvitteringene) til økonomiansvarlig i styret (aiu@live.no).

Viktig at sekreteriat er objektive og ikke heier på hjemmelaget.

Kan du ikke sitte i sekreteriatet på den kampen du er satt opp – bytt innbyrdes.

Kampvert

Vi skal ha en kampvert på hver hjemmekamp. Denne skal være synlig (med vest), og sørge for at det er en fin ramme rundt kampen. Kampverten skal sirkulere rundt banen og har følgende rolle:

  • Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser (både fra lagledere og publikum) Gripe inn via sekretariat dersom dommeren blir utsatt for «hets» fra sidelinja
  • Prate med dommer i pausen.
  • Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går over streken.
Lagt til av

Lag en kommentar