Politiattest

Det er trygt å være barn i Sverresborg

Alle voksne som har et tillits- eller ansvarsforhold til barn i Sverresborg Idrettsforening skal dokumentere at de ikke har gjort seg skyldige i seksuelle overgrep mot barn. Derfor har alle voksne i klubben som utfører oppgaver som innebærer tett kontakt med barn vist fram gydlig politiattest.

Det er styret i Norges Idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komite som har innført ordningen i idretten. Idretten skal være et trygt sted å være for alle, og særlig for barn. Stadig flere institusjoner har innført ordning med politiattest. Sverresborg Idrettsforening ønsker aktivt å motarbeide seksuelle overgrep i idretten, og vi ser på innføring av politiattest som et virkemiddel for å begrense mulighetene for slike overgrep.

Det er politiet som underskriver politiattesten, og den dokumenterer at vedkommende ikke er registrert i politiets registre i saker som omhandler seksuelle overgrep og trakassering. I praksis viser alle voksne som er engasjert i Sverresborg fram attesten til en tillitsvalgt i styret. De som ikke viser fram en slik attest vil heller ikke kunne ha tillitsverv av noe slag i klubben.

Styret i Sverresborg Idrettsforening har besluttet at fremlegging av politiattest skal være en fast, årlig rutine.

Det er et overordnet mål at Sverresborg Idrettsforening skal være en trygg klubb for alle.

Lagt til av