Tilsynsvakt i Åsveihallen

Hallens åpningstid er:

 • Man-fre: 1600-2300
 • Lørdag: 1000-2000
 • Søndag: 0900-2200

Arbeidstid er 15 min før åpning til 30 min etter stenging.

Opplåsing kl 1600 eller etter timeplanen i helgene. Hallen og garderobene skal låses opp.

 

Etter avsluttet trening;

Gulvet i hallen skal moppes
Garderobene skal ryddes
Gulvet i inngangspartiet skal støvsuger
Kontroller på panelet at alle dørene er låst (panelet befinner seg til høyre for pulten på vaktrommet, lyser grønt for låste dører og rødt for åpne).

 

1. Ansvarlig tilsynsvakt skal alltid være synlig for brukere/leietakere. Vest skal brukes.

2. Tilsynsvakt skal bidra til å holde anlegget ryddig, samt rettlede brukere/leietakere. Vær behjelpelig med heving/senking av mål, skillevegger etc. i hallen.

3. Alle lag som benytter hallen skal signere (hver gang) for bruken på eget skjema med navn og antall brukere.
Alle skal bruke blåposer, eller ta av skoene på anvist plass.

 

Nærmiljøsonen

Påse at leietakene i nærmiljøsonene rydder, mopper og bærer ut søppel etter seg.

Dørene går automatisk i lås kl. 2200.
ALARM i bygger kobler seg inn automatisk kl. 2400.

 

Arbeidsoppgaver

Dette tilsvarer krysslista, en av tre permer som jeg kommer tilbake til. Dette er en huskeliste, oppgavene skal gjøres etter behov.

 • Nødutganger, fjern svt snø
 • Sjekk timeplanen (https://www.trondheim.kommune.no/apningstider-og-aktiviteter)
 • Slå på bryter «Lys Hall»
 • Hvis ventilasjon er av, slå på «Timer ventilasjon» for det antall timer hallen er åpen
 • Mål håndball/basket ned/opp
 • Sekretariat, sett opp/ta ned benker og bord
 • Steng alle porter + dør til styrkerom/aktivitetsrom
 • Etterfyll såpe/papir/blåposer ved behov
 • Sjekk/Rydd garderober
 • Sjekk rydd toaletter
 • Servanter og toaletter vaskes hver helg
 • Klisterfjerning når det er mulig
 • Vask styrkeapparater hvis de er brukt
 • Støvsug inngangsparti (vestibylen). Støvsuger og annet står i lagret ved vaktrommet
 • Klargjør eller rydd hallen, den skal tørrmoppes ved dagens slutt
 • Tøm alt restavfall + ev annet søppel ved behov (papp papir)
 • Sekretariat skal ligge til lading i skapet på vaktrommet
 • Aula skal sjekkes, rydd ved utleie
 • Sjekk at alt er låst av og ryddet
 • Vaktrom ryddet og alle nøklene er tilbake i nøkkelskapet
 • Slå av bryter «Lys Hall»

 

Hallvaktkurs

For å være hallvakt må du ha utført kurset. Der får du vite hvor permer, lys og ventilasjon, nøkkel til nøkkelskap, nødutganger, førstehjelp, vaskesaker ol. er, og så får du en rundtur slik at du blir kjent i lokalene.

Ved utført kurs setter du signaturen din i «Tilsynsvakt»-permen.

Det er to andre permer, «Arbeidsinstruks» inneholder utfyllende informasjon om vakta, og den tidligere nevnte «Kryssliste», som er avkryssningslista som du følger som vakt. I tillegg ligger det ved siden av en loggbok hvor du skal melde fra om mangler, hendelser eller annet.

Du må alltid ha på deg nøkkelkort (dørene til vaktrommet går automatisk i lås). Du skal også ha på deg «Hallvakt»-vest (da blir det også rom for noen Narvestad-øyeblikk).

Du må passe på at de som skal på trening ikke kommer til låst dør. Tips er å skrive mobilnummeret ditt på en lapp og henge den på døra, så slipper du å passe på hele tiden.

 

Thats it, det er en del informasjon, men vaktene bruker som oftest å være ganske rolige.

Lykke til 🙂

Lagt til av