SIF inviterer til årsmøte torsdag 4. april kl 19:30 på Åsveien skole

Saker meldes inn til styret, på mail
styret@sverresborg-if.no

Lagt til av

©2024 Sverresborg Idrettsforening. Laga av Oss.