Oppstartsmøte allidrett 2020

Informasjonsmøtet og planlegging av allidrett-sesongen 2020/2021 blir onsdag 19. august på klubbhuset ved Havsteinbanen.

Foreldre og foresatte til 2015-kullet er velkommen klokken 18.00, mens 2014- og 2013-kullet møtes klokken 19.00.

Velkommen!

Lagt til av

©2024 Sverresborg Idrettsforening. Laga av Oss.