Første opplæringsrunde med Sverresborg Håndball

Da er første runde med nettsidekursing godt igang. Arve Gulbransen (bildet) har gjort en kjempeinnsats med programmering av de nye flotte sidene og 8 fremmøtte nettansvarlige knaster inn nye innlegg med fart og glød. Stor takk til Arve for jobben som er gjort!

Lagt til av

Lag en kommentar

©2020 Sverresborg Idrettsforening. Laga av Oss.