Hallfordeling

Hvordan fordeles halltimer

Halltid tildeles av NHF-Midt Norge. Sportslig utvalg representerer Sverresborg inn mot regionen. Forslag til intern fordeling av hall- og gymsaltid utarbeides av Sportslig utvalg ved inngangen til hver sesong. Forslaget forelegges lagene for synspunkter, og vedtas så av Styret.

Klubben har tatt utgangspunkt i anbefalte treningstider for barn og unge fra Idrettsrådet, men det er ikke sikkert man klarer å gjennomføre dette fullt ut.

Idrettsrådets årsmøte 14.mars 2016 vedtok følgende anbefalte treningstider for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år):

man-fre helg
Barn (6-12 år) kl 16:00-20:00 før 17:00
Ungdom (13-19 år) kl 16:00-21:00 før 19:00

Hallfordeling sesongen 2016/2017

Hallfordelingen har vært svært utfordrende denne høsten pga. vannlekkasje i Åsveihallen og utbedring av haller på Nidarø.

For de årgangene der det er flere lag og grupper, er det opp til lagledelsen å finne fram til hensiktsmessige justeringer innbyrdes av hvem som møter hvilke dager. Følg også med på banedagboka for ledige timer (link virker foreløpig ikke).

Fordeling av halltimer, uke 35-39 2016

Fordeling av treningstimer i gymsal sesongen 2016/2017

Fordeling av gymsaltimer finnes her.

Strøtimer

Strøtimeønsker sendes til: nhf.rmn.halltid@handball.no.

Lagsinfo må oppgis ved henvendelsen:
Org nr. 160100713350
Sverresborg Håndball
c/o Økonomiservice AS
Postboks 879 Sentrum
7409 TRONDHEIM

Lagt til av