Økonomi

Hva må foresatte betale?

Aktivitetsavgift

Aktivitetsavgiften vedtas av årsmøtet og representerer et minstebeløp. Lagene beholder størsteparten av aktivitetsavgiften selv. Den faktureres via KlubbAdmin ved at det sendes ut e-post med fakturainfo til de e-postadressene som er registrert på hver enkelt spiller. Det kan også sendes purring via KlubbAdmin, men laglederne vil måtte følge opp manglende innbetalinger. Aktivitetsavgift for sesongen 2017/18 finnes HER.

Felles treningssamling

Felles treningssamling avholdes årlig helga før skolestart. Overnattende lag betaler en egenandel per spiller (kr 400 i 2015). Lagledere er ansvarlig for innhenting av egenandel og innbetaling til klubbens konto. Lag fra og med 11-årsklassen (i sesongen 2018/19 – J07 og G07) overnatter.

Medlemsskap i Sverresborg IF

Hovedstyret i SIF har bestemt at medlemssskap i «hovedlaget» betales sammen med aktivitetsavgift, og utgjør kr 100 pr aktivitet. Det betyr at barn som deltar i flere aktiviteter, også betaler medlemsskapsavgift for hver aktivitet.

Annet

Noen lag velger å ha en lagskasse til «løpende utgifter», som kan være alt fra frukt/drikke på kamper til sparekasser for turneringer. Dette er opp til hvert enkelt lag, men det anbefales å holde nivået på slike lagskasser så lavt som mulig. Dette sikrer bl.a. at styret har oppdatert oversikt over den reelle økonomien i lagene.

Håndtering av utgifter

Dommere

Lagene gjør selv opp med dommerne. Ta vare på kvitteringer. Benytt skjema for utgiftsrefusjon. Sendes EPOST 1-2 ganger pr halvår. Husk å merke med lag og ansvarlig person.

G-sport

Utstyr kjøpt gjennom G-sport kvitteres ut med navn på ansvarlig i laget. G-sport fakturerer deretter klubben, som avregner dette mot lagets kasse.

Annet

Ta vare på kvitteringer. Skjema for utleggsrefusjon finner dere HER. Utlegg uten kvitteringer refunderes ikke.

Støtte fra styret.

Nye lag får støtte til draktsett, baller og en «utstyrsbag» fra styret.

Ut over egenadelen finansieres felles treningssamling over styrets budsjett.

Årlig reisecup finansieres delvis over styrets budsjett.

 

Lagt til av