Klubben

Sverresborg Håndball er et idrettslag under allianseidrettlaget Sverresborg Idrettsforening – SIF

SIF ble stiftet 30. september 1931 og er et idrettslag som normalt rekrutterer fra Sverresborg-området i Trondheim, det vil si fra barneskolene Nyborg, Åsveien, Ila og fra Sverresborg ungdomsskole. Men selvfølgelig er også alle andre som har lyst til å bli med oss velkommen til Sverresborg.

Sverresborg Håndball ble etablert som eget idrettslag i 2008. Vi har har hatt en sterk økning i antall aktive spillere de siste årene og vi har nå ca 450 aktive spillere. Vi har et stort trener/støtteapparat. Mange av trenerne våre spiller også aktivt på veteranlagene.

Vi har en visjon som vi synes er spennende, men også krevende, med et ambisiøst og tydelig fremtidsperspektiv.

”Flest mulig, lengst mulig, best mulig – med fart og glød”

Denne visjonen deler vi med alle særidrettene i SIF. Visjonen forutsetter et godt og planmessig arbeid på flere områder.  Med bakgrunn i en god organisasjon og en robust økonomi legger vi forholdene til rette for at alle skal få oppleve håndballens fart og glød i rikt monn.

Fart og glød skapes gjennom aktiviteter som kombinerer positiv sportslig utvikling, gode sosiale relasjoner og felles kulturelle tiltak.

·         Sverresborg Håndball skal gi flest mulig barn og unge i bydelen muligheten til ha det moro med håndball. De som begynner med håndball skal ha glede av det og delta lenge, både de som etter hvert ønsker å satse på en håndballkarriere og de som heller ønsker å ha håndballen som en givende fritidsaktivitet og/eller som forebygging for god fysisk og mental helse.

·         Sverresborg Håndball skal gjennom våre sosiale aktiviteter bidra til å skape et trygt og forutsigbart oppvekstmiljø for våre barn og unge, og dermed knytte alle håndballglade spillere og deres foreldre til oss lengst mulig. Våre klubbmedlemmer skal synes at det er verdifullt å være med oss – i ulike roller – gjennom hele sitt aktive liv. Vi skal gjennom vårt arbeid bidra til god kontakt mellom unge på ulike aldersnivå og mellom unge og voksne. Vi vil også skape et sosialt miljø for foreldrene til våre spillere.

·         Sverresborg Håndball skal satse mot at alle kan oppleve å bli best mulig ut fra sine forutsetninger. Det er viktig at spillere kan utvikle seg til å bli gode i Sverresborg og at vi dermed på nytt kan bli en av de kjente og etterspurte håndballklubbene i Norge. Vårt grunnlag for dette skjer gjennom den systematiske positive oppfølgingen vi skal ha av alle våre lag og enkeltspillere, fra breddehåndball til elite. Vår holdning er at god og langsiktig elitehåndball vokser frem av et solid breddemiljø.

·         Sverresborg Håndballs kal være kjent for sin fart og glød. Dette skal spesielt ses i vårt spill på banen. Vi ønsker at dette skal bli vårt varemerke som vil bli møtt med sportslig respekt av alle de lagene vi møter på banen – og som videre vil bidra til at vi også skal oppnå gode resultater i serier og cuper.

Sverresborg-kulturen

Alle i Sverresborg arbeider for å utvikle et miljø som er inkluderende og positivt i forhold til spillere og foreldre, og i forhold til dommere og motstandere. Lederne i laget har et spesielt ansvar for å bidra til utvikling av positive og sunne holdninger, hvor fellesskap og idrettsglede settes i fokus. Klaging og kjefting blant spillere eller andre i og rundt laget, skal ikke være en del av Sverresborg-kulturen. Sverresborg Håndball skal være en klubb det er hyggelig å møte og å dømme, uansett om vi vinner eller ikke. Sverresborg-kulturen skal være preget av idrettsglede, godt humør, realistiske og krevende ambisjoner og høy moral.

 

Lagt til av