Lagledere

Dugnader

Det er tre fellesdugnader: Tilsynsvakt Åsveihallen, Nidarødugnaden og salg av Enjoy kort. Alle er beskrevet HER

Lisens

Lisens er påkrevet fra det året spilleren fyller 13 år. Det er lagleders ansvar at alle spillere har gyldig lisens.  Se HER for informasjon om satser og frister.

MinIdrett

MinIdrett er Norges Idrettsforbund sin medlemsdatabase. Lisens faktureres nå gjennom MinIdrett. Mer info og brukerveiledning for innmelding HER.

Lagledermøte

Det avholdes felles lagledermøter minimum én gang per halvår.

Politiattester

  • Alle som har verv i Sverresborg Håndball, må ha gyldig politiattest.
  • Det er laglederens ansvar å sørge for at hele støtteapparatet rundt laget har slik attest.
  • Hver enkelt søker politiattest elektronisk HER.
  • Som vedlegg til søknaden, skal det være med et skjema signert av klubben som bekrefter at vedkommende er tillitsvalgt. Dette skjemaet finnes HER.
  • Fyll ut skjemaet, og send det på e-post til styret v/ Geir Helmersen (helmbern@hotmail.com). Skjemaet returneres og kan så legges ved søknaden.

Reisecup

Etter endt serieseong drar lag fra 11 år og oppover på tur til et eksotisk sted hvor det arrangeres håndballcup. Dette er, sammen med treningssamlingen i august, en aktivitet hvor målsettingen er å samle spillere, trenere og lagledere fra hele klubben. Mange foreldre tar også turen og bidrar som entusiastisk publikum.

Seriepåmelding

Lagledere bør mot slutten av en sesong ha et bilde av hvor mange spillere, og dermed hvor mange lag, man vil ha fra høsten. Ansvarlig for seriepåmelding i styret tar kontakt med laglederne.

Spillerlister

Spillerlistene danner grunnlaget for fakturering og for rapportering til idrettsforbundet. Lagledere skal til enhver tid ha oppdaterte spillerlister. Disse skal inneholde fødselsdato, etternavn, fornavn, adresse, postnr og kontaktinfo foresatte.

Styret

Spørsmål eller innspill, nøl ikke med å ta kontakt med noen i styret.

Trenerkontrakt

Forslag til kontraktsmal HER.

 

Lagt til av