Arkiv for februar, 2016

Innkalling til årsmøte i Sverresborg Hoops Basket Elite

Tirsdag 15. mars 2016 kl. 18.00 arrangerer klubben årsmøte.

Årsmøtet avholdes på klubbhuset på Havstein.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 20 februar 2016.

Sakene kan sendes til elite@hoops.no.

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én

måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer

informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

 

Dokumenter til årsmøtet kan du finne her.

 

Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen

styret

Lagt til av