Arkiv for mars, 2021

Innkalling til årsmøte i Sverresborg Hoops Elite

Styret innkaller herved til årsmøte i Sverresborg Hoops Basket Elite. Årsmøtet avholdes torsdag 15. april kl. 19.00 på Microsoft Teams.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 4. april til htrelling@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Sverresborg Hoops Basket Elite sin hjemmeside http://sverresborg-if.no/basketball/elite/arsmotet/.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sverresborg Hoops Basket i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Sverresborg Hoops Basket Elite. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Hallvard Relling kontaktes på htrelling@gmail.com.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Lagt til av