Arkiv for februar, 2022

Innkalling til årsmøte i Sverresborg Hoops Basket Elite

Styret kaller herved inn til årsmøte i Sverresborg Hoops Basket Elite. Årsmøtet avholdes torsdag 17. februar kl. 19.30 i Husebyhallen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 10. februar til htrelling@gmail.com.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside http://sverresborg-if.no/basketball/elite/arsmotet/.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sverresborg Hoops Basket i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Sverresborg Hoops Basket Elite. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Hallvard Relling kontaktes på htrelling@gmail.com.

Med vennlig hilsen

Styret

Lagt til av