Arkiv for februar, 2017

Innkalling til årsmøte i Sverresborg Hoops Basket Elite

Tirsdag 7 mars 2017 kl 18:00 arrangører klubben årsmøte

Årsmøtet avholdes på klubbhuset på Havstein.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 22 februar 2017.

Sakene kan sendes til elite@hoops.no.

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én

måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer

informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

 

Dokumenter til årsmøtet kan du finne her.

 

Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen

styret

Lagt til av