Oppdaterte retningslinjer for arrangement i Åsveihallen

Antallet personer som kan være samlet i hallen er nedjustert til 50 i tråd med nasjonale retningslinjer

Lagt til av

Lag en kommentar

©2024 Sverresborg Idrettsforening. Laga av Oss.