Innkalling til årsmøte

Til alle medlemmer i Sverresborg IF Håndball

Styret innkaller herved til årsmøte i Sverresborg IF Håndball.

Årsmøtet avholdes torsdag 16. mars kl 18.00 på lærerværelset Åsveien skole

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret innen 1. mars til: handball@sverresborg-if.no eller til styrets leder Simen Husby simenhusby@gmail.com.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest èn uke før årsmøtet på http://sverresborg-if.no/handball og på Sverresborg Håndball Bredde sin Facebookside (https://www.facebook.com/sverresborghandball).

For å ha stemmerett på årsmøtet, må medlemmet ha fylt 15 år, og vært medlem av idrettslaget i minst èn måned og ha betalt medlemskontigent. Medlemmer under 15 år har møte og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mm, se idrettslagets lov §5 til §8 (http://sverresborg-if.no/handball/om-klubben/lov-for-sverresborg-if-handball).

Velkommen til årsmøtet.

Med vennlig hilsen Styret i Sverresborg IF Håndball

Lagt til av

Lag en kommentar

©2024 Sverresborg Idrettsforening. Laga av Oss.