Dokumenter til årsmøtet i SIF Håndball 15. mars 2018

Her er dokumenter til Årsmøtet for Sverresborg Håndball i 2018.
Årsmøtet avholdes torsdag 15. mars kl. 19.00 i Personalrommet på Åsveien Skole.

  1. Innkalling
  2. Saksliste
  3. Forretningsorden
  4. Årsberetning Sverresborg IF Håndball 2017
  5. Årsberetning Sverresborg IF Håndball 2017, Vedlegg 1-5
  6. Organisasjonsplan Sverresborg IF Håndball

Alle vedlegg og dokumenter i tilknytning til Årsmøtets saksliste kan sendes på e-post til medlemmer i Sverresborg IF Håndball ved skriftlig henvendelse til handball@sverresborg-if.no.

Vis at du bryr deg om Sverresborg Håndball, still opp på årsmøtet – klubbens øverste organ.

Velkommen!

Lagt til av

Lag en kommentar

©2024 Sverresborg Idrettsforening. Laga av Oss.