Årsmøte 2023

Velkommen til årsmøte i Sverresborg Hoops Basket.

Årsmøtet avholdes 15. mars kl. 18.00 på Havstein Klubbhus.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter er nå tilgjengelig for medlemmene på hoops.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sverresborg Hoops Basket i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Sverresborg Hoops Basket. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Sverresborg Hoops Baskets lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Mathias Aarskog kontaktes på post@hoops.no.

Vi håper mange deltar for å være med å bestemme klubbens aktiviteter fremover.


Etter årsmøtet inviterer vi til tillitsvalgtsmøte.

Årsmøte starter kl 18.00 og vi regner med å starte møte med tillitsvalgte kl 19.00.

Da vi serverer mat må vi vite hvor mange som kommer.

Påmelding skjer til post@hoops.no innen torsdag 9. mars kl 20.00.

Håper så mange som mulig kommer.

Med vennlig hilsen
styret

Lagt til av

Lag en kommentar

©2024 Sverresborg Idrettsforening. Laga av Oss.