Politiattester

Krav om politiattest i Sverresborg Hoops

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I Sverresborg Hoops blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

  1. Den tillitsvalgte mottar skjema for bekreftelse (ferdig utfylt med Hoops-informasjon her) fra styret og fyller inn sitt navn og personnummer.
  2. Politiattestansvarlig (eller andre) i styret signerer skjemaet og sender tilbake til den tillitsvalgte.
  3. Den tillitsvalgt fyller ut søknad om politiattest og legger ved bekreftelsen: https://attest.politiet.no/
  4. Tillitsvalgte/trenere under 18 år kan ikke søke elektronisk og må ha signatur fra foresatte.
  5. Tillitsvalgte/trener fremviser mottatt attest til klubbens ansvarlige for politiattester.
    Dette kan gjøres ved å sende attesten til posthoops.noKlubben arkiverer at politiattest er fremvist og sletter så mailen.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen
Styret i Sverresborg Hoops

Lagt til av

Lag en kommentar