Organisasjonsdata

Navn: Sverresborg Hoops Basket

Adresse: Postboks 3405, 7425 TRONDHEIM

Organisasjonsnummer: 994 891987

Bankkonto: 4200 10 10357

Telefon: 91310066

Epost: post@hoops.no

Hjemmeside: www.hoops.no

Fakturaadresse: 994891987@autoinvoice.no

Arena: Munkvollhallen

Klubbnummer: KL1601 0504

Sverresborg Hoops Baskets lov

Lagt til av

Lag en kommentar