Årsmøtet

Årsmøtet er Sverresborg Hoops sitt høyeste organ og det er der klubbens fremtid planlegges.

Årsmøtet 2024 avholdes 13. mars 2024 kl. 18 på Havstein klubbhus.


Dokumenter for årsmøtet 2024:

1. Innkalling årsmøte 2024 med saksliste

2. Regnskap 2023

3. Budsjett 2024

4. Aktivitetsavgift 2024/2025

5. Organisasjonsplan 2024

6. Styrets årsberetning

7. Kontrollutvalgets beretning

Protokoll for årsmøtet 2024


Dokumenter for ekstraordinært årsmøte 2023:

1. Innkalling ekstraordinært årsmøte med saksliste

2. Valgkomiteens innstilling

Protokoll for ekstraordinært årsmøte 2023


Dokumenter for årsmøtet 2023:

1. Innkalling årsmøte med saksliste

2. Regnskap 2022

3. Budsjett 2023

4. Aktivitetsavgift 2023/2024

5. Organisasjonsplan 2023

6. Styrets årsberetning

7. Kontrollutvalgets beretning

Protokoll for årsmøtet 2023


Dokumenter for ekstraordinært årsmøte november 2022:

1. Innkalling til ekstraordinært årsmøtet med saksliste

2. Avtale om oppløsning av SIF Hovedlag


Dokumenter for årsmøtet 2022:

1. Innkalling årsmøte med saksliste

2. Regnskap 2021 og budsjett 2022

3. Aktivitetsavgift 2022/2023

4. Organisasjonsplan 2022

5. Styrets årsberetning

6. Forslag 1 til årsmøte Oppløsning av SIF

7. Kontrollutvalgets beretning

8. Valgkomiteens innstilling

Protokoll for årsmøtet 2022


Dokumenter for årsmøtet 2021:

1. Innkalling årsmøte med saksliste

2. Regnskap 2020

3. Budsjett 2021

4. Aktivitetsavgift 2021/2022

5. Organisasjonsplan 2021

6. Styrets årsberetning

7. Kontrollutvalgets beretning

8. Valgkomiteens innstilling

Protokoll for årsmøtet 2021


Dokumenter for årsmøtet 2020:

1. Innkalling årsmøte med saksliste

2. Regnskap 2019

3. Budsjett 2020

3. Aktivitetsavgift 2020/2021

4. Organisasjonsplan 2020

5. Styrets årsberetning

6. Revisors beretning

7. Valgkomitéens innstilling

Protokoll for årsmøtet 2020


Dokumenter for årsmøtet 2019:

1. Innkalling årsmøte med saksliste

2. Regnskap 2018

3. Aktivitetsavgift 2019/2020

4. Organisasjonsplan 2019

5. Styrets årsberetning

6. Innkomne saker

7. Revisors beretning

Protokoll for årsmøtet 2019


Dokumenter for årsmøtet 2018:

1. Innkalling årsmøte med saksliste

2. Regnskap 2017

3. Aktivitetsavgift 2018/2019

4. Organisasjonsplan 2018

5. Valgkomiteens innstilling

6. Styrets årsberetning

7. Revisors beretning

Protokoll årsmøtet 2018


Dokumenter for årsmøtet 2017:

1. Innkalling årsmøte med saksliste

2. Regnskap 2016

3. Aktivitetsavgift 2017/2018

4. Styrets årsberetning

5. Innkomne saker

Protokoll årsmøtet 2017


Dokumenter for årsmøtet 2016:

1. Innkalling årsmøte med saksliste
2. Regnskap 2015

3. Aktivitetsavgift 2016/2017

4. Styrets årsberetning

5. Lover Sverresborg Hoops Bredde


Dokumenter for årsmøtet 2015:

1. Innkalling årsmøte med saksliste

2. Regnskap 2014

3. Aktivitetsavgift 2015/2016

4. Styrets årsberetning


Dokumenter for årsmøtet 2014:

1. Innkalling årsmøte med saksliste

2. Regnskap 2013

3. Aktivitetsavgift 2014/2015

4. Styrets årsberetning


Dokumenter fra årsmøtet 2013: 

1. Innkalling årsmøte med saksliste
2. Styrets beretning 2012
3. Regnskap 2012 og budsjett 2013

4. Aktivitetsavgift sesongen 2013/14

5. Nytt lovforslag Sverresborg Hoops


Dokumenter fra årsmøtet 2012:

1. Innkalling årsmøte med saksliste

2. Regnskap 2011

3. Forslag aktivitetsavgifter 2012-2013

4. Budsjett 2012

Lagt til av