Kampfiksing

Det er i dag mulighet til å spille penger på det meste i idretten, både gjennom Norsk Tipping og utenlandske spillselskaper. Dette har allerede ført til enkelte saker der kamper i Norge er fikset eller forsøkt fikset. Norges Idrettsforbund har derfor innskjerpet regelverket og oppmerksomheten rundt dette.

Klubbene og deres tillitsvalgte har derfor et ansvar for å forhindre dette og varsle hvis de observerer mistenkelige handlinger. Selv om vi i Sverresborg Hoops er en breddeidrett ønsker vi å påpeke dette til alle våre tillitsvalgte.

For mer informasjon henviser vi til Norges Basketballforbunds informasjonssider om temaet:

https://www.basket.no/klubbutvikling/klubbguide/kampfiksing/

Lagt til av