Medlemsavgift og Aktivitetsavgift

Medlemsavgift

Sverresborg Hoops Basket er et idrettslag under Sverresborg IF, og som medlem i Hoops vil man automatisk bli medlem i SIF. Enkeltmedlemskapet eller støttemedlemskap koster kr 100,- og blir innkrevet av Hoops i januar eller når medlemmet blir innmeldt.

Medlemskapet dekker forskjellige utgifter i Sverresborg IF, blant annet drift av klubbhuset på Havsteinbanen.

Deltar en på flere idretter (allidrett, håndball, fotball eller basket) må en betale medlemskontingent til alle en er med på.

Aktivitetsavgift

Aktivitetsavgift til Hoops kreves inn to ganger i året, oktober og januar. (Halve årsbeløpet pr. gang)

Aktivitetsavgiften er den avgift en spiller må betale for å trene sammen med Hoops. Denne går til dekning av driften av Hoops, hvor utgifter som serie- og cupavgifter, drakter, premier, trenergodtgjørelser og annet inngår.

Aktivitetsavgiften besluttes hvert år på Hoops årsmøte.

Lisens

Spillerlisens til NBBF må hver enkelt spiller fra 12 år og oppover selv betale for å kunne spille kamper og være forsikret. For å spille kamper  lisens være betalt.

Hva det koster å løse spillerlisens finner du her.

Hoops/SIF

Enkeltmedlemsskap kr. 100,-

Støttemedlem kr. 100,-

Aktivitetsavgift Hoops 2023-2024

Gutter 2011 og yngre *: kr. 1 300,- pr. år
Gutter 2010: kr. 2 300,- pr. år
Gutter 2009: kr. 2 300,- pr. år
Gutter 2007-2008: kr. 3 100,- pr. år
Gutter 2005-2006: kr. 3 100,- pr. år

Jenter 2011 og yngre *: kr. 1 300,- pr. år
Jenter 2009-2010: kr. 2 300,- pr. år

Foreldrelaget: kr. 600,- pr. år

* Alle nye spillere (2012 og yngre) slipper aktivitetsavgift det første halvåret.

Lagt til av