Årsmøte 2024

Velkommen til årsmøte i Sverresborg Hoops Basket.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter er nå tilgjengelig på Årsmøtet-siden: www.hoops.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sverresborg Hoops Basket i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Sverresborg Hoops Basket. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. 

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Sverresborg Hoops Baskets lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder Mathias Aarskog kontaktes på post@hoops.no


Vi ber at alle medlemmer over 15 år å delta på årsmøte for å bestemme klubbens aktiviteter fremover.

Etter møte vil vi servere pizza til alle årsmøtedeltagerne.

Der vil det bli mulighet for uformelle samtaler om klubbens drift etc.

Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen 
styret 

Lagt til av

Lag en kommentar

©2024 Sverresborg Idrettsforening. Laga av Oss.