Medlemsavgift og Aktivitetsavgift

Medlemsavgift

Sverresborg Hoops Basket er et idrettslag under Sverresborg IF, og som medlem i Hoops vil man automatisk bli medlem i SIF. Enkeltmedlemskapet eller støttemedlemskap koster kr 100,- og blir innkrevet av Hoops i januar eller når medlemmet blir innmeldt.

Medlemskapet dekker forskjellige utgifter i Sverresborg IF, blant annet drift av klubbhuset på Havsteinbanen.

Deltar en på flere idretter (allidrett, håndball, fotball eller basket) må en betale medlemskontingent til alle en er med på.

 

Aktivitetsavgift

Aktivitetsavgift til Hoops kreves inn 2 ganger i året, september og januar. (Halve årsbeløpet pr. gang)

Aktivitetsavgiften er den avgift en spiller må betale for å trene sammen med Hoops. Denne går til dekning av driften av Hoops, hvor utgifter som serie- og cupavgifter, drakter, premier, trenergodtgjørelser og annet inngår.

Aktivitetsavgiften besluttes hvert år på Hoops årsmøte.

Lisens

Spillerlisens til NBBF må hver enkelt spiller fra 12 år og oppover selv betale for å kunne spille kamper og være forsikret. For å spille kamper  lisens være betalt.

Hva det koster å løse spillerlisens finner du her.

 

 

Hoops/SIF

E Enkeltmedlemsskap 100,-
S Støttemedlem 100,-

Aktivitetsavgift Hoops 2017-2018

Nye lag og 2006 og yngre * 2006 og yngre    1100,-
Smågutter 03-05   2100,-
Gutter 01-02   2600,-
Jr. herre/ Sr. herre                     00 og eldre   3600,-
Damer/Jr. damer/Jenter 02 og eldre 2600,-
Småjenter 03-06 2100,-

 

* Alle nye spillere i EBC/Easy Basket-alder (i 2017/18-sesongen betyr det alle født 2006 eller senere) slipper aktivitetsavgift det første halvåret.

Lagt til av