Medlemsavgift og Aktivitetsavgift

Medlemsavgift

Sverresborg Hoops Basket er et idrettslag under Sverresborg IF, og som medlem i Hoops vil man automatisk bli medlem i SIF. Enkeltmedlemskapet eller støttemedlemskap koster kr 100,- og blir innkrevet av Hoops i januar eller når medlemmet blir innmeldt.

Medlemskapet dekker forskjellige utgifter i Sverresborg IF, blant annet drift av klubbhuset på Havsteinbanen.

Deltar en på flere idretter (allidrett, håndball, fotball eller basket) må en betale medlemskontingent til alle en er med på.

 

Aktivitetsavgift

Aktivitetsavgift til Hoops kreves inn 2 ganger i året, september og januar. (Halve årsbeløpet pr. gang)

Aktivitetsavgiften er den avgift en spiller må betale for å trene sammen med Hoops. Denne går til dekning av driften av Hoops, hvor utgifter som serie- og cupavgifter, drakter, premier, trenergodtgjørelser og annet inngår.

Aktivitetsavgiften besluttes hvert år på Hoops årsmøte.

Lisens

Spillerlisens til NBBF må hver enkelt spiller fra 12 år og oppover selv betale for å kunne spille kamper og være forsikret. For å spille kamper  lisens være betalt.

Hva det koster å løse spillerlisens finner du her.

 

 

Hoops/SIF

E Enkeltmedlemsskap 100,-
S Støttemedlem 100,-

Aktivitetsavgift Hoops 2018-2019

Nye lag og 2007 og yngre * 2007 og yngre    1200,-
Smågutter 05-06   2200,-
Gutter 03-04   2500,-
Jr. herre/ Sr. herre                    02 og eldre 3700,-
Damer/Jr. damer/Jenter                    02 og eldre   2700,-
Jenter 03-04 2500,-
Småjenter 05-06 2200,-

 

* Alle nye spillere i EBC/Easy Basket-alder (i 2018/19-sesongen betyr det alle født 2007 eller senere) slipper aktivitetsavgift det første halvåret.

Lagt til av