Arkiv for mars, 2016

Velkommen til årsmøtet!

Vi minner om at årets årsmøte holdes i klubbhuset på Havsteinbanen i morgen, tirsdag kl 19.00.

Årsmøtet er Sverresborg Hoops sitt høyeste organ og det er der klubbens fremtid planlegges.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å delta på årsmøtet.

Les mer her.

Lagt til av

Tillitsvalgtsmøte

Styret innkaller alle tillitsvalgte til møte tirsdag 15. mars ca kl 20.00 på Havstein Klubbhus.

Vi ønsker bedre kommunikasjon med alle tillitsvalgte i klubben og inviterer alle til først å delta

på årsmøte kl. 19.00, for deretter å delta på en sosial samling med matservering.

Vi inviterer alle trenere, lagkontakter, sosialkontakter, utdanningskomite + noen til som har gjort

en jobb for klubben.

Vi har følgende sakliste:

1. Presentasjon av styret

2. Liepaja / Treningsleir

3. Erfaringsutveksling og tilbakemelding fra tillitsvalgte. Styret ønsker tilbakemelding hva

vi kan bli bedre på. Vi har takhøyde.

Vi ber alle prioritere denne samlingen og håper på full oppslutning.

 

Med vennlig hilsen

Styret

Lagt til av