Styret 2019/2020

Styret S.I.F Håndball

Styreleder: Vibeke Nossum – vnossum@gmail.com

Nestleder: Odd Martin Solem – oms@solemklanen.net

Sportslig leder: Ragnhild Høyem – rahoy1974@gmail.com

Materialforvalter: Stefan Hassel-Uthaug – stefan.uthaug@gmail.com

Dugnad ansvarlig: Heidi Gjøen  – heidi050778@yahoo.no

Arrangement ansvarlig: May-Liz Flatholm – mayliz.flatholm@gmail.com

Organisasjons ansvarlig: Janne Malvik – jannemalvik@live.no

Lagt til av