Arkiv for november, 2022

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Det enkelte idrettslag innenfor allianseidrettslaget Sverresborg idrettsforening (SIF) er organisert med eget styre og til dels egen administrasjon. Styret i SIF har vært et «sovende» styre, og synergiene har ikke vært mulig å ta ut slik opprinnelig tenkt og dermed blir dette unødig ressursbruk. Det foreligger derfor forslag om oppløsning av allianseidrettslaget SIF (ikke idrettslaget Håndball).

Dette skal behandles i et ekstraordinært årsmøte i alle idrettslagene tilknyttet allianseidrettslaget. Under er sakliste og vedlagte saksdokumenter for ekstraordinært årsmøtet i Sverresborg IF Håndball.

Årsmøtet avholdes den 21. november 2022 kl. 18.00 på Teams

Click here to join the meeting

Under følger saklisten for årsmøtet.

Årsmøtet skal:

1. Godkjenne de stemmeberettigete

2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen

4. Behandle saken: oppløsning av allianseidrettslaget Sverresborg Idrettsforening (SIF)

Vedlagt følger følgende dokumenter:

  • Styrets forslag til forretningsorden
  • Styrets forslag til vedtak i saken

Velkommen!

Med vennlig hilsen

Styret i Sverresborg IF Håndball

Lagt til av