Arkiv for februar, 2016

Årsmøte 10 mars kl 1900 – Åsveihallen

Velkommen til årsmøtet i Sverresborg Håndball, torsdag 10 mars kl 19.00, Åsveihallen. 
Kl 19.00

Åsveien Skole

Agenda

 1. Åpning ved styrets leder
 2. Valg av møteleder, referent og to til å signere protokoll.
 3. Årsberetning fra styret.
 4. Godkjenning av regnskapet/budsjett.
 5. Fastsettelse av aktivitetsavgiften
 6. Innkomne saker – ingen forhåndsinnmeldte saker.
 7. Valg av styrerepresentanter
 8. Valg av 2 revisorer til neste årsmøte.
 9. Valgkomite for neste årsmøte.
 10. Årsberetning fra lagene.
 11. Evt,

 

Velkommen!

Velkommen med fart & glød!
 
Styret, SIF Håndball
Lagt til av