Arkiv for mars, 2015

Årsmøte i SIF Håndball

Årsmøte Sverresborg Håndball

Tirsdag 17 mars, Åsveien Skole kl 19.00.

Agenda

 1. Åpning ved styrets leder
 2. Valg av møteleder, referent og to til å signere protokoll.
 3. Årsberetning fra styret.
 4. Godkjenning av regnskapet/budsjett.
 5. Fastsettelse av aktivitetsavgiften
 6. Innkomne saker – ingen forhåndsinnmeldte saker.
 7. Valg av styrerepresentanter
 8. Valg av 2 revisorer til neste årsmøte.
 9. Valgkomite for neste årsmøte.
 10. Årsberetning fra lagene.
 11. Eventuelt

 

Velkommen!

 

Lagt til av

Velkommen

Da har vi omsider fått de nye nettsidene til Sverresborg Idrettsforening på plass og klubben kan se fram til å ta i bruk et brukervennlig og moderne nettverktøy. Sidene er utviklet på dugnadsbasis av klubbmedlemmer og foreldre. Med utgangspunkt i web-plattformen WordPress skal det nå være lett å publisere informasjon for de tillitsvalgte samtidig som sidene er enkle å orientere seg i for leserne.

Bakgrunnen for de nye sidene er et initiativ av to foreldre på 2003-årgangen, Arve Guldbransen (webutvikler) og Trond Aslak Øvrum (designer), som i møte med vår gamle Wisweb-løsning raskt konkluderte med at klubben trengte et mer brukervennlig verktøy med et imøtekommende design. Etter god mottakelse hos styret for en designskisse har en dugnadsgjeng med representanter fra Fotball (Tor-Odd Connely), Basket (Siri Strømme +  Mathias Aarskog i starten) og Håndball (Jomar Frengen) hatt gleden av å jobbe videre med sidene og komme med forslag til funksjonalitet. Arve har tatt den tyngste jobben i gruppa med å omforme de løst formulerte ønskene til hard koding og funksjonell implementering. Helt oppskrifstmessig ble dette en større jobb enn man hadde sett for seg i utgangspunktet, men samtidig har det vært artig for hele gruppa å få muligheten til å bli med å lage en ny nettside fra scratch. Etter flere runder med opplæring av brukere i januar/februar synes vi nå sidene er såpass ferdige at de er klare til å lanseres offisielt.

Vi håper klubben tar godt imot sidene og belønner innsatsen til dugnadsgjengen med å bruke sidene aktivt til å spre informasjon og skape engasjement rundt klubben. Lykke til med blogginga!

Hilsen Arve, Siri, Tor-Odd og Jomar

Lagt til av