Årsmøtet

Årsmøtet er Sverresborg Hoops sitt høyeste organ og det er der klubbens fremtid planlegges.

Årets årsmøte holdes onsdag 18. mars 2020 kl. 18.00 i klubbhuset på Havstein.

Dokumenter for årsmøtet 2020:

1. Innkalling årsmøte med saksliste

2. Regnskap 2019

3. Budsjett 2020

3. Aktivitetsavgift 2020/2021

4. Organisasjonsplan 2020

5. Styrets årsberetning

Dokumenter for årsmøtet 2019:

1. Innkalling årsmøte med saksliste

2. Regnskap 2018

3. Aktivitetsavgift 2019/2020

4. Organisasjonsplan 2019

5. Styrets årsberetning

6. Innkomne saker

7. Revisors beretning

Protokoll for årsmøtet 2019

Dokumenter for årsmøtet 2018:

1. Innkalling årsmøte med saksliste

2. Regnskap 2017

3. Aktivitetsavgift 2018/2019

4. Organisasjonsplan 2018

5. Valgkomiteens innstilling

6. Styrets årsberetning

7. Revisors beretning

Protokoll årsmøtet 2018

Dokumenter for årsmøtet 2017:

1. Innkalling årsmøte med saksliste

2. Regnskap 2016

3. Aktivitetsavgift 2017/2018

4. Styrets årsberetning

5. Innkomne saker

Protokoll årsmøtet 2017

Dokumenter for årsmøtet 2016:

1. Innkalling årsmøte med saksliste
2. Regnskap 2015

3. Aktivitetsavgift 2016/2017

4. Styrets årsberetning

5. Lover Sverresborg Hoops Bredde

Dokumenter for årsmøtet 2015:

1. Innkalling årsmøte med saksliste

2. Regnskap 2014

3. Aktivitetsavgift 2015/2016

4. Styrets årsberetning

Dokumenter for årsmøtet 2014:

1. Innkalling årsmøte med saksliste

2. Regnskap 2013

3. Aktivitetsavgift 2014/2015

4. Styrets årsberetning

Dokumenter fra årsmøtet 2013: 

1. Innkalling årsmøte med saksliste
2. Styrets beretning 2012
3. Regnskap 2012 og budsjett 2013

4. Aktivitetsavgift sesongen 2013/14

5. Nytt lovforslag Sverresborg Hoops

Dokumenter fra årsmøtet 2012:

 1.Innkalling årsmøte med saksliste

  2. Regnskap 2011

  3. Forslag aktivitetsavgifter 2012-2013

  4. Budsjett 2012

Lagt til av