Årsmøtet

Årsmøtet er Sverresborg Hoops sitt høyeste organ og det er der klubbens fremtid planlegges.

Årets årsmøte avholdes digitalt på Microsoft Teams onsdag 13. mai 2020 kl. 18.00.

Dokumenter for årsmøtet 2020:

1. Innkalling årsmøte med saksliste

2. Regnskap 2019

3. Budsjett 2020

3. Aktivitetsavgift 2020/2021

4. Organisasjonsplan 2020

5. Styrets årsberetning

6. Revisors beretning

7. Valgkomitéens innstilling

Protokoll for årsmøtet 2020

Dokumenter for årsmøtet 2019:

1. Innkalling årsmøte med saksliste

2. Regnskap 2018

3. Aktivitetsavgift 2019/2020

4. Organisasjonsplan 2019

5. Styrets årsberetning

6. Innkomne saker

7. Revisors beretning

Protokoll for årsmøtet 2019

Dokumenter for årsmøtet 2018:

1. Innkalling årsmøte med saksliste

2. Regnskap 2017

3. Aktivitetsavgift 2018/2019

4. Organisasjonsplan 2018

5. Valgkomiteens innstilling

6. Styrets årsberetning

7. Revisors beretning

Protokoll årsmøtet 2018

Dokumenter for årsmøtet 2017:

1. Innkalling årsmøte med saksliste

2. Regnskap 2016

3. Aktivitetsavgift 2017/2018

4. Styrets årsberetning

5. Innkomne saker

Protokoll årsmøtet 2017

Dokumenter for årsmøtet 2016:

1. Innkalling årsmøte med saksliste
2. Regnskap 2015

3. Aktivitetsavgift 2016/2017

4. Styrets årsberetning

5. Lover Sverresborg Hoops Bredde

Dokumenter for årsmøtet 2015:

1. Innkalling årsmøte med saksliste

2. Regnskap 2014

3. Aktivitetsavgift 2015/2016

4. Styrets årsberetning

Dokumenter for årsmøtet 2014:

1. Innkalling årsmøte med saksliste

2. Regnskap 2013

3. Aktivitetsavgift 2014/2015

4. Styrets årsberetning

Dokumenter fra årsmøtet 2013: 

1. Innkalling årsmøte med saksliste
2. Styrets beretning 2012
3. Regnskap 2012 og budsjett 2013

4. Aktivitetsavgift sesongen 2013/14

5. Nytt lovforslag Sverresborg Hoops

Dokumenter fra årsmøtet 2012:

 1.Innkalling årsmøte med saksliste

  2. Regnskap 2011

  3. Forslag aktivitetsavgifter 2012-2013

  4. Budsjett 2012

Lagt til av