Årsmøtet

Årsmøtet er Sverresborg Hoops sitt høyeste organ og det er der klubbens fremtid planlegges.

Årets årsmøte avholdes digitalt på Microsoft Teams onsdag 17. mars 2021 kl. 18.00.


Dokumenter for årsmøtet 2021:

1. Innkalling årsmøte med saksliste

2. Regnskap 2020

3. Budsjett 2021

3. Aktivitetsavgift 2021/2022

4. Organisasjonsplan 2021

5. Styrets årsberetning

6. Kontrollutvalgets beretning

7. Valgkomiteens innstilling

Protokoll for årsmøtet 2021


Dokumenter for årsmøtet 2020:

1. Innkalling årsmøte med saksliste

2. Regnskap 2019

3. Budsjett 2020

3. Aktivitetsavgift 2020/2021

4. Organisasjonsplan 2020

5. Styrets årsberetning

6. Revisors beretning

7. Valgkomitéens innstilling

Protokoll for årsmøtet 2020


Dokumenter for årsmøtet 2019:

1. Innkalling årsmøte med saksliste

2. Regnskap 2018

3. Aktivitetsavgift 2019/2020

4. Organisasjonsplan 2019

5. Styrets årsberetning

6. Innkomne saker

7. Revisors beretning

Protokoll for årsmøtet 2019


Dokumenter for årsmøtet 2018:

1. Innkalling årsmøte med saksliste

2. Regnskap 2017

3. Aktivitetsavgift 2018/2019

4. Organisasjonsplan 2018

5. Valgkomiteens innstilling

6. Styrets årsberetning

7. Revisors beretning

Protokoll årsmøtet 2018


Dokumenter for årsmøtet 2017:

1. Innkalling årsmøte med saksliste

2. Regnskap 2016

3. Aktivitetsavgift 2017/2018

4. Styrets årsberetning

5. Innkomne saker

Protokoll årsmøtet 2017


Dokumenter for årsmøtet 2016:

1. Innkalling årsmøte med saksliste
2. Regnskap 2015

3. Aktivitetsavgift 2016/2017

4. Styrets årsberetning

5. Lover Sverresborg Hoops Bredde


Dokumenter for årsmøtet 2015:

1. Innkalling årsmøte med saksliste

2. Regnskap 2014

3. Aktivitetsavgift 2015/2016

4. Styrets årsberetning


Dokumenter for årsmøtet 2014:

1. Innkalling årsmøte med saksliste

2. Regnskap 2013

3. Aktivitetsavgift 2014/2015

4. Styrets årsberetning


Dokumenter fra årsmøtet 2013: 

1. Innkalling årsmøte med saksliste
2. Styrets beretning 2012
3. Regnskap 2012 og budsjett 2013

4. Aktivitetsavgift sesongen 2013/14

5. Nytt lovforslag Sverresborg Hoops


Dokumenter fra årsmøtet 2012:

1. Innkalling årsmøte med saksliste

2. Regnskap 2011

3. Forslag aktivitetsavgifter 2012-2013

4. Budsjett 2012

Lagt til av