Politiattester

Krav om politiattest i Sverresborg Hoops

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I Sverresborg Hoops blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med styrets ansvarlige Ola Vikland.

Han har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:

1: Søkeren (den tillitsvalgte/treneren mm.) mottar en skriftlig bekreftelse fra Hoops (v. styrets politiattestansvarlige Ola Vikland) om at klubben etterspør en attest.

2: Søkeren logger seg på med BankID (eller MinID, Buypass eller Commfides), fyller ut søknaden og sender inn sammen med scannet/fotografert bekreftelse fra punkt 1 over. Alt skal gjøres elektronisk.

3: Da søkeren mottar attesten i retur skal den uten opphold framvises til Ola Vikland.

I tvil? Se www.politi.no/tjenester/politiattest eller kontakt Ola Vikland på 920 89 009 eller ola.vikland [krøllalfa] live.no

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen
Styret i Sverresborg Hoops

Lagt til av

Lag en kommentar