Innmelding av kamprestultat

Fra og med sesongen 2017/2018 registreres alle resultat fra kampene via appen MinBasket. Det er i utgangspunktet lagkontakten som har ansvaret, men trenere og andre flere i styret i Hoops kan også hjelpe til med dette ved behov.

Når dere skal registrere resultat trykker dere på kampen dere er ferdig med på appen Min Basket, og det kommer opp en fane Registrer resultat.

Resultatet meldes inn så raskt som mulig etter kampslutt.

Lagt til av