Korona-oppdatering i Hoops

Informasjon om smittevern og Korona-situajonen fra Sverresborg Hoops basket.

Oppdatering pr. 11. november:

Veileder for idrett, kultur- og fritidsaktiviteter

Etter formannskapets vedtak om ny koronaforskrift onsdag 10. november har Trondheim kommune utarbeidet en veileder for hvordan idretten, kulturlivet og fritidsaktivitetene bør forholde seg til situasjonen.

Trondheim kommune anmoder utøvere av idrett, kultur- og fritidsaktiviteter om å følge disse retningslinjene, både utendørs og innendørs, fram til og med 24. november 2021:

  • Barn og voksne som bor sammen med en smittet person anbefales å unngå deltagelse i sosiale aktiviteter eller fritidsaktiviteter. Dette gjelder i 7 dager fra den smittede fikk symptomer eller fikk påvist smitte, og er uavhengig av om man er vaksinert eller har symptomer.
  • Barn og unge på grunnskolenivå (1. – 10. trinn) kan delta i fritidsaktiviteter, kultur- og idrettsaktiviteter. Der skolen er på gult eller rødt nivå bør fritidsaktiviteter tilrettelegges slik at kontakt begrenses mellom barn og unge på tvers av skoler, klasser eller skoletrinn. Formålet er å begrense smittespredning mellom barn og unge etter skoletid, men fortsatt å kunne opprettholde aktivitet med godt smittevern.
  • Den som er syk og har symptomer som feber, hoste, tungpustethet, hodepine, slapphet, nedsatt lukt- eller smakssans, muskelverk eller sår hals, skal ikke delta i fritidsaktivitet. Ved mistanke om Covid-19-smitte er det viktig å teste seg og forholde seg til kommunens koronainformasjon.
  • Det skal legges til rette for at utøvere, trenere/instruktører og publikum har god tilgang til å vaske/sprite hender.

Se hele veilederen for idretten i Trondheim kommune her.

Lagt til av